MENU

 

Kronika obce

Rok 2007

Narodili sa Alexandra Mydlová
Emma Bajnóciová
Viktória Fórrová
Lukáš Konečný
Zuzana Anna Mrázová
Michael Mazzarella
Nina Surovčíková

Rozlúčili sme sa Katarína Macháčová
Ing. Igor Synak
Justína Kmentová
Elemír Kusý
František Maco
Vilma Tvarošková
Irena Moravčíková
Jozef Kosák
Jozef Bokor
Mária Bábiková
Ján Šimončík
Ludovít Mikloš
Ing. Július Czafik